Právní Informace

Informace O Společnosti

Společnost (Rolls-Royce Motor Cars Prague) CarTec Exclusive Cars je potěšena z Vaší návštěvy těchto webových stránek a z Vašeho zájmu o naše produkty.

Údaje o společnosti CarTec Exclusive Cars 
Tyto webové stránky jsou vytvořeny společností CarTec Exclusive Cars (Průběžná 80, 110 00 Praha 10). Společnost je zákonně zastoupena ředitelem ing. Karlem Kadlecem.
Obchodní rejstřík: společnost je registrována u MS v Praze, oddíl C, vl. 241130, IČO: 04014006 
Kontakt: info@rolls-roycemotorcars-prague.cz

Právní Doložka

Autorská Práva

Obsah této webové stránky nesmí být kopírován, distribuován, upravován nebo zpřístupňován třetím stranám pro komerční účely.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky na tomto webu duševním vlastnictvím Rolls-Royce Motor Cars Limited. To platí zejména pro názvy značek, označení typů, loga a emblémy.

On-line registrace tržeb (EET)

Podle zákona o registraci prodeje je prodávající povinen vystavit kupujícímu potvrzení. Prodej musí být registrován online u českého daňového úřadu. V případě technické poruchy to musí být provedeno do 48 hodin od prodeje.

Odpovědnost

Tento web byl vytvořen s maximální péčí a pečlivostí. Nemůžeme však nést odpovědnost, pokud se zjistí, že jakékoli informace obsažené na tomto webu jsou nepravdivé nebo zavádějící. Odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku používání této webové stránky nebo za jakékoli informace na ní obsažené nenese žádnou odpovědnost, ledaže by tyto ztráty nebo škody mohly být způsobeny záměrně nebo v důsledku hrubé nedbalosti. Pokud je tento web provozován třetí stranou, CarTec Exclusive Cars není zodpovědný za jeho obsah.

Upozorňujeme, že informace o vozidlech uvedené na tomto webu slouží pouze pro informační účely a v žádném případě nepředstavují návrh na uzavření kupní smlouvy podle Section 1732 of Act no. 89/2012 Coll.

Obsah webových stránek vytvořený:

Rolls-Royce Motor Cars Prague

CarTec Exclusive Cars s.r.o.
Průběžná 80
100 00 Praha 10 
For technical information, please contact:
info@rolls-roycemotorcars-prague.cz

Ochrana dat

Při použití našich služeb můžete být eventuálně požádáni o uvedení Vašich osobních údajů. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné. Vaše osobní údaje budou v souladu s ochranou dat uložena a zpracována. Zpracování a využití Vašich osobních údajů pro účely poradenství, reklamy a průzkumu trhu je možné jen s vyslovením Vašeho souhlasu. Jen s Vaším souhlasem mohou být Vaše data poskytnuta k výše uvedeným účelům třetí osobě. V jiném případě poskytnutí Vašich údajů není možné.
Váš souhlas můžete vzít kdykoli zpět.